Wysokość 40 mm

Profil panelowy z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
1.000 850 2 x F 1.000   3 x q
1.200 500 3 x F 1.000   4 x q
1.500 250 4 x F 1.000   5 x q
1.800 150 5 x F 1.000   7 x q
2.000 100 6 x F    600   8 x q
2.200   80 7 x F    350   9 x q
2.500   55 8 x F    220 10 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

H (mm)   B (mm)   kg/m2
40   500   19,8