Oczko 93 x 18 mm

Krata z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   300 480 2 x F 2.560   3 x q
   450 212 3 x F    753   4 x q
   600 118 4 x F    316   5 x q
   750   76 5 x F    161   7 x q
   900   53 6 x F      93   8 x q
1.000   43 7 x F      68   9 x q
1.200   30 8 x F      39 10 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
3.007   1.007   13

Możliwość produkcji innych wymiarów.