Wysokość 50 mm, odstęp między profilami 12,7 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 1.856 2 x F 33.407   3 x q
   600    825 4 x F   9.898   5 x q
   800    464 5 x F   4.176   6 x q
1.000    297 6 x F   2.138   8 x q
1.200    206 7 x F   1.237   9 x q
1.400    152 8 x F      779 11 x q
Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
11,5   ca. 53%