W zależności od rodzaju wzmocnienia włóknem szklanym, budowy profilu i grubości ścianki zmieniają się dane techniczne profili z TWS. W przypadku szczególnych zastosowań powinno się wykonać badanie przydatności.

  Profil z TWS typu MR
wzmocniony matami i rowingami
Profil z TWS typu UD
wzmocniony rowingiem
  Z X Z
wytrzymałość na
rozciąganie
250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
wytrzumałość na
zginanie
250 - 450 MPa 20 - 60 MPa 900 MPa
moduł Younga
(rozciąganie)
25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
moduł Younga
(zginanie)
25.000 MPa 9.000 MPa 40.000 MPa
wydłużenie przy zerwaniu 1,0 - 1,8 % 2 %
wytrzymałość na
ściskanie
150 - 300 MPa 30 - 60 MPa 450 MPa
współczynnik nacisku
modulus
10.000 MPa 4.000 MPa 30.000 MPa
gęstość 2,0 kg/dm³ 2,1 kg/dm³
wytrzymałość na
udarowość
90 - 120 kJ/m² 120 kJ/m²
twardość w skali Barcola > 40 > 50
Wartości dotyczące wszystkich typów
interlaminarna wytrzymałość na
ścinanie
25 - 35 MPa
rezystencja skośna 10^10 - 10^15 Ohm* cm
opór powierzchniowy 10^10 - 10^15 Ohm
wytrzymałość elektryczna 5 - 10 kV/mm
odporność na prądy pełzające KA 3c / KB 500 / KC 600
stała dielektryczna < 5
liniowy współczynnik
rozciągalności
12 x 10 -61/K
termiczna przewodność 0,2 - 0,6 W/m*K
specyficzna pojemność cieplna 1,0 - 1,2 kJ/kg*K
odporność na
temperaturę
-100°C do +155°C (180°C)
zdolność absorbowania wody < 0,15%
trwałość kształtów
według Martensa
200°C
żaroodporność Level 2b
zachowanie w ogniu B2, UL94 V1, UL94 V0, DIN 5510 S4 SR2 ST2, ASTM E84 < 25, ASTM D635
Granice zastosowań
  krótki czas długi czas
typ MR Z X Z X
naprężenie zginające/td> 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
naprężenie ściskające 135 MPa 20 MPa 70 MPa 15 MPa
naprężenie styczne 135 MPa 25 MPa 70 MPa 20 MPa
naprężenie ścinające Z=X 17 MPa 8 MPa